Mjesec: April 2024.

Pripremna nastava za eksternu maturu

Pripremna nastava za eksternu maturu uključuje časove iz matematike,B/H/S jezika i književnosti i engleskog jezika.Cjeline će se obrađivati po katalogu Ministarstva za odgoj i obrazovanjeKantona Sarajevo. Pripremna nastava eksterne mature je besplatna za sve učenike/ce sapodručja Općine Novo Sarajevo Počinjemo sa vanškolskim aktivnostima!