telefoni

Direktor škole

 • Direktor škole
 • 033 / 613 – 501
 • skola.malta@gmail.com

Sekretar škole

 • Arapčić Sandra
 • 033 / 613 – 502
 • sekretar.osmalta@gmail.com

Pedagog škole, socijalni radnik

 • Memišević Amela
 • 033 / 407 – 542
 • pedagogosmalta@gmail.com
 • Kovač Larisa
 • soc.radnik.malta@gmail.com

Biliotekar

 • Kušumović Almira
 • 033 / 407 – 543
 • almira.kusumovic70@gmail.com

defektolog, psiholog i logoped

 • Defektolog
 • Logoped
 • Psiholog
 • 033 / 407 – 532

Produženi boravak

 • 033 / 407 – 556

školska kantina

 • 033 / 407 – 544

Portirnica/dnevni čuvari

 • 033 / 407 – 557

ŠKOLSKI ADMINISTRATOR/EMIS ODGOVORNA OSOBA/ TEHNIČKA PODRŠKA ONLINE NASTAVI I E- DNEVNIKU

 • ADNAN DURMIĆ
 • durmic.adnan@gmail.com