telefoni

Direktor škole

  • Direktor škole
  • 033 / 613 - 501
  • skola.malta@gmail.com

Sekretar škole

  • Arapčić Sandra
  • 033 / 613 - 502
  • sekretar.osmalta@gmail.com

Pedagog škole

  • Memišević Amela
  • 033 / 407 - 542
  • pedagogosmalta@gmail.com

Biliotekar

  • Kušumović Almira
  • 033 / 407 - 543
  • almira.kusumovic70@gmail.com

defektolog, psiholog i logoped

  • Dejana Karan, defektolog
  • Zvezdana Gorančić, logoped
  • Eldina Krečo, psiholog
  • 033 / 407 - 532

Produženi boravak

  • 033 / 407 - 556

školska kantina

  • 033 / 407 - 544

Portirnica/dnevni čuvari

  • 033 / 407 - 557

ŠKOLSKI ADMINISTRATOR/EMIS ODGOVORNA OSOBA/ TEHNIČKA PODRŠKA ONLINE NASTAVI I E- DNEVNIKU

  • ADNAN DURMIĆ
  • durmic.adnan@gmail.com