Pripremna nastava za eksternu maturu

Pripremna nastava za eksternu maturu uključuje časove iz matematike,
B/H/S jezika i književnosti i engleskog jezika.
Cjeline će se obrađivati po katalogu Ministarstva za odgoj i obrazovanje
Kantona Sarajevo.

Pripremna nastava eksterne mature je besplatna za sve učenike/ce sa
područja Općine Novo Sarajevo

Počinjemo sa vanškolskim aktivnostima!
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print