JU OŠ "MALTA"

„Ne za školu, već za život učimo“

MISIJA NAŠE ŠKOLE

Učenik na prvom mjestu.

Podizanje kvaliteta i efikasnosti nastave.

Nastava bazirana na principima aktivnog učenja i ishoda učenja.

Usmjerenost na odgoj i obrazovanje djece prilagođen individualnim mogućnostima.

Razvijanje svijesti o pravima i odgovornostima svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

Transparentnost u radu.

Optimizacija sigurnosti učenika.

Aktivna saradnja sa Vijećem roditelja i Vijećem učenika.

Kontinuiran rad na razvoju škole kroz projekte stručnih timova uposlenika i roditelja.

Razvijanje pozitivne radne atmosfere pri korištenju inovativnih pristupa rada i razvoja.

KONTAKT FORMA

Ukoliko imate pitanja vezana za školu slobodno nas kontaktirajte putem online forme!