U JU OŠ “MALTA” OVE GODINE JE REALIZIRAN POJEKAT NA TEMU EDUKACIJA IZ OBLASTI PRIMJENE ASISTIVNIH TEHNOGLOGIJA U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU